Goed doel voor de kerstboom- verbranding is gekend !

De opbrengst van de kerstboomverbranding gaat integraal naar een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor de vzw Ik Leef Verder.


Een vzw met als doel activiteiten te ontwikkelen die mensen, die een band hebben met kinderen met een fatale stofwisselingsziekte, ondersteunen en dit zowel tijdens het ziekteverloop als bij en na het overlijden. www.ikleefverder.be